Trajnostni razvoj v osrčju zgodovine Laboratorija Nuxe

"Dejanja v smeri trajnostnega razvoja so bila del vsakdanjika v Laboratoriju Nuxe  še preden je le-ta postal zanimiva  tema…"  ALIZA JABÈS 

Spoštovanje narave je že od nekdaj v osrčju DNK Laboratorija NUXE.

S preprostimi dejanji se želimo še naprej trdno zavzemati za to stališče: TO JE EKO STALIŠČE LABORATORIJA NUXE

Okolju prijazni izdelki, ki z natančno formulacijo in optimizacijo ovojnin združujejo najboljše rezultate, varnost in manjši
vpliv na okolje.

 
Odgovorno ravnanje z odpadnim materialom in manjša poraba papirja: v letu 2010 smo privarčevali več kot 30 ton in tako obvarovali 750 dreves!


Realizacija  Bilan Carbone®, ki omogoča varčevanje z energijo in zmanjšanje učinka emisij toplogrednih plinov.

Zavzemamo se za zaščito čebel, zato sodelujemo s podjetjem "Un toit pour les abeilles" ("Dom za čebele")